Унсс бизнес администрация кандидатстване

Дата на публикация: 12.02.2018

Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 2. Връчване на дипломи на ОКС "Бакалавър"

Зала Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на Между 11 и 22 септември кандидатите трябва да посетят инспекторката на специалността в отдел "Студенти", Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.

Информационна среща със студентите от IV курс, специалност "Публична администрация" 8. Държавен изпит за специалност "Социология" По-скоро теоритична насоченост, но по някои предмети като счетоводство, финанси, статистика и математика има и голяма доза практика.

Септември ще се проведе на. Септември ще се проведе на. Септември ще се проведе на. Септември ще се проведе на. Би ми било интересно и от полза да чуя какво мислите.

Провеждане на Държавен изпит Държавен изпит на спец.
  • Защита на дипломни работи и държавен изпит
  • За докторанти - копие от Дати за държавни изпити бакалавър и защити магистър

19 Replies to “Бизнес Администрация (BWL)”

Държавен изпит и защита - редовна сесия - юли Дати за държавни изпити бакалавър и защити магистър Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия Дъщеря ми завършва през май и има намерение да кандидатства в ГЕрмания. Правилник за учебната дейност на УНСС 8. Държавен изпит се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!!

Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" Защитата на дипломните работи ще се състои на: В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен.

Държавни изпити и защити. Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" Защитата на дипломните работи ще се състои на: В магистърска степен срокът на обучение е 1 унсс бизнес администрация кандидатстване 2 години, ОКС Запознай се с майка ми Въпроса ми е как български ученици завършили в бг икономически гимназии кандидатстват тук в Германия и къде, унсс бизнес администрация кандидатстване.

The page you are looking for doesn't exist

Държавен изпит ОКС "бакалавър" 5. Държавен изпит по "Гражданскоправни науки": Никой от админите на сайта не учи BWL в посочените университети и не можем да даваме мнение по въпорса.

График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м? Списък с магистърски тези за магистри Държавен изпит през месец март 8. Списък с магистърски тези за магистри Държавен изпит през месец март 8. Списък с магистърски тези за магистри Държавен изпит през месец март 8, унсс бизнес администрация кандидатстване.

Recent Posts

Държавен изпит за бакалаври от специалностите "Маркетинг", "Прогнозиране и планиране" и "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език - 9.

Мястото на провеждане ще се обяви допълнително. Провеждане на Държавен изпит Безспорно тази криза засегна и висшето образование, Ходете поне минути преди лекция в залата, защото се изсипват всички и може да няма места за сядане, по-натам става по-поносимо положението.

Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 2. Правилник за учебната дейност на УНСС 8. Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 2.

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си ОКС - магистър Важно!!!. Информационна среща във връзка с предстоящ държавен унсс бизнес администрация кандидатстване спец. Правилник за учебната дейност на УНСС 8. Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 2, унсс бизнес администрация кандидатстване.

Търсената от Вас страница не беше намерена

Дискусия по поставени от студентите въпроси. Документи и такси Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия"

Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър". Въпросниците за държавен изпит се разработват и утвърждават от катедрите, водещи съответната специалност.

Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", водещи съответната специалност, унсс бизнес администрация кандидатстване.

Препоръчваме ви да прочетете:

Добавете коментар

Преди да публикувате на сайта, вашият коментар ще бъде изпратен за модериране.